Αναμένεται το μέτρο 11 των Βιολογικών

Αναμένεται το μέτρο 11 των Βιολογικών

Ανοιχτή θα παραμείνει η διαδικασία για την υποβολή των αιτήσεων στήριξης από τις 16 Φεβρουαρίου έως και τις 16 Μαρτίου 2022. Αναμένεται η προκήρυξη, η οποία θα αφορά τόσο τη μετατροπή όσο και τη διατήρηση της βιολογικής καλλιέργειας/ εκτροφής, σε φυτική και ζωική παραγωγή, με την κατανομή των πόρων να μη γίνεται ανά περιφέρεια, αλλά με βάση την καλλιέργεια και την εκτροφή.

Στην φυτική παραγωγή υπάρχουν δύο κατηγορίες, μια για τις αροτραίες και μια για κηπευτικά, μόνιμες καλλιέργειες και αρωματικά φυτά. Στην ζωική παραγωγή υπάρχουν επίσης δύο κατηγορίες, μια που αφορά τα βοοειδή και αιγοπρόβατα και μία που αφορά κατεχόμενες κυψέλες / παραφυάδες.