Αναμένεται τον Ιανουάριο η προκήρυξη για αγροτικά φωτοβολταϊκά, ενίσχυση 60% στις μπαταρίες

Αναμένεται τον Ιανουάριο η προκήρυξη για αγροτικά φωτοβολταϊκά, ενίσχυση 60% στις μπαταρίες

Το εκτιµώµενο κόστος για τον εξοπλισµό (χωρίς µεταφορά, εγκατάσταση) έχει ως εξής:

  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο µε σταθερές βάσεις: 1.100 ευρώ/kW.
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε σταθερές βάσεις: 2.800 ευρώ/kW.
  • Φωτοβολταϊκό συνδεδεµένο στο δίκτυο µε ιχνηλάτες (trackers): 1.250 ευρώ/kW.
  • Αυτόνοµο φωτοβολταϊκό µε ιχνηλάτες (trackers): 3.100 ευρώ/kW.
  • Φορητή αυτόνοµη διάταξη επαναφορτιζόµενων µπαταριών ιόντων λιθίου: 500 ευρώ/kwh και ενεργειακής χωρητικότητας µέχρι 40kwh.

Παράλληλα, εντός ∆εκεµβρίου υπολογίζεται πως θα ανοίξει και η σχετική πλατφόρµα για την υποβολή αιτήσεων, στο πλαίσιο του προγράµµατος «Εξοικονοµώ – Επιχειρώ» (Ταµείο Ανάκαµψης) του οποίου ο οδηγός προδηµοσιεύτηκε.

Ο προϋπολογισµός δηµόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. ευρώ και θα κατανέµεται διακριτά σε

  • 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εµπορίου και Υπηρεσιών.
  • 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο Τουρισµού.

Επιλέξιµες για τη ∆ράση είναι όλες οι επιχειρήσεις των κλάδων

  • εµπορίου,
  • υπηρεσιών,
  • τουρισµού.

Για τους κλάδους Εµπορίου και Υπηρεσιών ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) έως 100.000 ευρώ.

Για τον κλάδο του Τουρισµού ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισµού ύψους επένδυσης (επιχορηγούµενος π/υ) από 50.000 έως και 500.000 ευρώ . Η ∆υναµικότητα της µονάδας θα πρέπει να είναι έως εκατό (100) κλίνες. Στις επιλέξιµες δαπάνες περιλαµβάνονται φωτοβολταϊκά, νέα συστήµατα θέρµανσης, θερµοµόνωση, συστήµατα βελτίωσης ισχύος κ.α.

Τα ποσοστά ενίσχυσης για το σύνολο των επιλέξιµων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, έχουν ως ακολούθως: Μεσαίες 40%  Μικρές και πολύ Μικρές 50%.