Αναμένεται νέο Κομφούζιο με ενισχυμένα πριμ και επιπλέον επιλέξιμες καλλιέργειες

Αναμένεται νέο Κομφούζιο με ενισχυμένα πριμ και επιπλέον επιλέξιμες καλλιέργειες

Εντός της ερχόµενης Άνοιξης θα ανοίξει το πρόγραµµα Κοµφούζιο µε προσθήκη εσπεριδοειδών, βάµβακος και καρυδιάς στις επιλέξιµες καλλιέργειας αλλά και αύξηση του πριµ κατά 80% στους µηλεώνες (έως 113,7 ευρώ το στρέµµα) σε σχέση µε την περασµένη περίοδο.

Αξίζει να σηµειωθεί πως για το πρόγραµµα αυτό έχουν προβλεφθεί κονδύλια ύψους 265 εκατ. ευρώ τα οποία είναι άγνωστο το πώς θα µοιραστούν κατά την προγραµµατική περίοδο (αριθµός προκηρύξεων) την ώρα που σε τρεις προσκλήσεις την περίοδο 2015-2022 είχαν γίνει εντάξεις 43 εκατ. ευρώ. Όπως και να έχει οι αρµόδιες αρχές προσδοκούν να καλύψει η µέθοδος Κοµφούζιο συνολικά 1.342.080 στρέµµατα (5ετής δέσµευση).

Οι δικαιούχοι αγρότες του προγράµµατος θα µπορούν να εντάξουν στη δράση µόνο αγροτεµάχια που δεν έχουν ενισχυθεί από το ΠΑΑ την περασµένη περίοδο για τη µέθοδο Κοµφούζιο. Τα υπόλοιπα αγροτεµάχια, υπενθυµίζεται, πως ενισχύονται µέσω των οικολογικών σχηµάτων των άµεσων ενισχύσεων.

Προτεραιότητα για ένταξη στο πρόγραµµα µε βάση µοριοδότηση θα έχουν οι αγρότες που:

– Είναι µέλη οµάδας ή/και οργάνωσης παραγωγών.

-Η ενισχυόµενη έκτασή τους βρίσκεται σε υδατικό σύστηµα µε λιγότερο από καλή ποιοτική κατάσταση.

-Η ενισχυόµενη έκταση τους βρίσκεται σε περιοχή Natura 2000.

Η δράση εφαρµόζεται στις ακόλουθες καλλιέργειες: ροδακινιά, νεκταρινιά, βερικοκιά, µηλιά, αχλαδιά, κυδωνιά, καρυδιά, δαµασκηνιά, αµπέλι (οινοποιήσιµο, επιτραπέζιο – σταφίδα), εσπεριδοειδή, βαµβάκι. Σε εκµεταλλεύσεις µε αρόσιµες καλλιέργειες, η µέθοδος εφαρµόζεται σε έκταση κατ’ ελάχιστον 40 στρέµµατα. ∆εν µπορεί να παρασχεθεί στήριξη για τους δικαιούχους της παρέµβασης «βιολογική γεωργία».

Ύψος ενίσχυσης 

-Εσπεριδοειδή (νέα προσθήκη): 57,9 ευρώ το στρέµµα για τα πρώτα 2 έτη δεσµεύσεων και 62,7 για τα επόµενα τρία.

-Ροδακινιά, Νεκταρινιά και Βερικοκιά: 41,4 ευρώ το στρέµµα (ήταν 38,7 ευρώ στο περασµένο ΠΑΑ) για τα πρώτα 2 έτη δεσµεύσεων και 48,2 για τα επόµενα τρία (ήταν 45,4 ευρώ στο περασµένο ΠΑΑ).

-∆αµασκηνιά: 53,9 ευρώ το στρέµµα για τα πρώτα 2 έτη δεσµεύσεων και 70,2 για τα επόµενα τρία.

-Βαµβάκι (νέα προσθήκη): 34,6 ευρώ το στρέµµα για τα πρώτα 2 έτη δεσµεύσεων και 39,6 για τα επόµενα τρία.

-Επιτραπέζιο αµπέλι, σταφίδα: 66,8 ευρώ το στρέµµα (ήταν 49 ευρώ για τα πρώτα 3 έτη δεσµεύσεων και 76 ευρώ (ήταν 56,3 ευρώ) για τα επόµενα δύο.

Οινοποιήσιµο αµπέλι: 35,3 ευρώ το στρέµµα για τα πρώτα 3 έτη δεσµεύσεων και 43,9 για τα επόµενα δύο.

Μηλιά, Αχλαδιά, Κυδωνιά, Καρυδιά: 98,9 ευρώ το στρέµµα (ήταν 54,2 ευρώ) για τα πρώτα 3 έτη δεσµεύσεων και 113,7 (ήταν 62,7 ευρώ) για τα επόµενα δύο.