Ανακοινώθηκε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 125 εκατ. ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης

Ανακοινώθηκε αύξηση του προϋπολογισμού κατά 125 εκατ. ευρώ στα Σχέδια Βελτίωσης

Αυξημένος κατά 125 εκατ. ευρώ, αγγίζοντας πλέον τα 305 εκατομμύρια είναι ο προϋπολογισμός των Σχεδίων Βελτίωσης, σύμφωνα με απόφαση του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψη τον αυξημένο αριθμό αιτήσεων που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της τελευταίας πρόσκλησης του μέτρου, αυξάνεται ο προϋπολογισμός της δράσης κατά 125 εκατ. ευρώ.

Μετά την αύξηση αυτή καλύπτεται κατά μέσο όρο το 75,6% της αιτούμενης δημόσιας δαπάνης.

Ο νέος προϋπολογισμός της δράσης ανά Περιφέρεια διαμορφώνεται ως εξής:

Περιφέρεια                                        Πιστώσεις

Αν. Μακεδονίας & Θράκης                 28.265.000 ευρώ

Κεντρικής Μακεδονίας                       57.160.000 ευρώ

Δυτικής Μακεδονίας                          25.090.000 ευρώ

Θεσσαλίας                                            36.445.310 ευρώ

Ηπείρου                                                16.340.000 ευρώ

Ιονίων Νήσων                                      2.700.000 ευρώ

Δυτικής Ελλάδας                                 28.360.000 ευρώ

Στερεάς Ελλάδας                                 25.560.000 ευρώ

Πελοποννήσου                                    23.920.000 ευρώ

Αττικής                                                  2.860.000 ευρώ

Βορείου Αιγαίου                                  13.800.000 ευρώ

Νοτίου Αιγαίου                                    7.280.000 ευρώ

Κρήτης                                                   37.160.000 ευρώ

Σύνολο                                                  304.940.310 ευρώ

Παράλληλα, έχει ήδη ενεργοποιηθεί στο Πληροφορικό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων η δυνατότητα υποβολής αιτημάτων πληρωμής από τους δικαιούχους της δράσης.

Έπεται υπερδέσμευση πόρων για την επόμενη φουρνιά επιλαχόντων στα Σχέδια Βελτίωσης.

Οι επιλογές χρηµατοδότησης  για την υλοποίηση των επενδύσεων

Σχετικά µε τις επιλογές χρηµατοδότησης οι λύσεις είναι οι εξής:

  • Για όσους έχουν ένα µικρό σχέδιο να υλοποιήσουν, η πιο προσβάσιµη λύση µοιάζει να είναι η χρηµατοδότηση µέσω του Ταµείου Μικροδανείων που µπορεί να χρησιµοποιηθεί το κεφάλαιο (έως 25.000 ευρώ) εξολοκλήρου για την κάλυψη των δαπανών.
  • Περί τους 2.000 δικαιούχους των περασµένων Σχεδίων Βελτίωσης, επέλεξαν το εργαλείο «πρόσθετης πράξης» (εκχώρηση σε τράπεζα). Με αυτήν την µέθοδο εκταµιεύτηκαν δάνεια άνω των 80 εκατ. ευρώ την περασµένη προγραµµατική περίοδο.
  • Η κάλυψη του δανεισµού µέσω του Ταµείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Ο δανεισµός από αυτό το εργαλείο έχει µειωµένο επιτόκιο σε σχέση µε αυτό που επικρατεί στην αγορά και µικρότερες εξασφαλίσεις, ωστόσο ενδέχεται να µειώσει την επιδότηση από το Σχέδιο Βελτίωσης. Το αν µειώνεται η επιδότηση, µπορεί να το µάθει µόνο σε συνεννόηση µε την τράπεζα ο δικαιούχος.
  • Ορισµένες εταιρείες µηχανηµάτων συνεργάζονται µε Τράπεζες για την υλοποίηση των Σχεδίων Βελτίωσης των πελατών µε τους οποίους έχουν µακροχρόνιες σχέσεις, βοηθώντας τους να εξασφαλίσουν καλύτερους όρους δανεισµού.