Αλλαγή τυπικών αποδόσεων στην πρόσκληση των Νέων Αγροτών του 2023

Αλλαγή τυπικών αποδόσεων στην πρόσκληση των Νέων Αγροτών του 2023

Για δύο προσκλήσεις Νέων Αγροτών εντός της ερχόµενης προγραµµατικής περιόδου, µε τη µία µάλιστα να προκηρύσσεται του χρόνου, κάνει λόγο το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ στη χώρα µας.

Αλλάζουν οι τυπικές αποδόσεις ενόψει της επόμενης πρόσκλησης  Νέων Αγροτών που  δρομολογείται το 2023  

Όπως έγινε και το 2021 µε την περασµένη πρόσκληση, προφανώς το ΟΣ∆Ε του 2023 λοιπόν θα αποτελέσει τη δήλωση πάνω στην οποία θα βασιστεί η πρόσκληση. Μάλιστα, προετοιµάζονται σύµφωνα µε έγγραφο των διαχειριστικών αρχών νέοι πίνακες Τυπικής Απόδοσης , κάτι που σηµαίνει ότι οι απαιτήσεις για ελάχιστο ζωικό κεφάλαιο και στρέµµατα που θα πρέπει να δηλωθούν το 2023 θα είναι διαφορετικές σε σχέση µε την τρέχουσα προγραµµατική περίοδο. Αντίθετα, σύµφωνα µε το στρατηγικό σχέδιο της νέας ΚΑΠ, θα παραµείνουν σε ισχύ οι απαιτήσεις για ελάχιστη Τυπική Απόδοση που είναι:

  • ∆ώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000 ευρώ) για την ηπειρωτική χώρα, την Κρήτη και την Εύβοια.
  • ∆έκα χιλιάδων ευρώ (10.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µεγαλύτερο των 3.100 κατοίκων πλην Κρήτης και Εύβοιας.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τα νησιά µε πληθυσµό µικρότερο ή ίσο των 3.100 κατοίκων.
  • Οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000 ευρώ) για τις γεωργικές εκµεταλλεύσεις, που αξιοποιούν τουλάχιστον 109 κυψέλες.

Αναφορικά µε τη µοριοδότηση που πριµοδοτούσε εκµεταλλεύσεις που δήλωναν 15.000-20.000 ευρώ Τυπική Απόδοση στο ΟΣ∆Ε, αυτό αναµένεται να αλλάξει και να πάνε τα ποσά σε µεγαλύτερα επίπεδα. Άλλωστε και το πριµ θα είναι αυξηµένο και θα διαµορφώνεται έως τα 42.500 ευρώ (από 40.000 ευρώ που είναι σήµερα). Βέβαια στη φυτική παραγωγή το ελάχιστο ποσό των 35.000 ευρώ θα είναι αρκετά µειωµένο και θα διαµορφώνεται στα 30.000 ευρώ.