Αίτημα πληρωμής για το πρόγραμμα Ρευστότητας στην Δ. Μακεδονία

Αίτημα πληρωμής για το πρόγραμμα Ρευστότητας στην Δ. Μακεδονία

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on email

Δημοσιεύτηκε και εκδόθηκε Εγχειρίδιο Υποβολής Καταβολής Ενίσχυσης-Επιχορήγησης στο ΠΣΚΕ στη Δράση “Στήριξη Ρευστότητας σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Δυτική Μακεδονία”. 

Το σύνολο των αποφάσεων ένταξης, οι οποίες αποτελούν και την απόφαση χορήγησης της ενίσχυσης, θα έχουν εκδοθεί μέχρι την 30/6/2022 και όχι μέχρι τις 30/6/2021.

EnglishGreek
info@atwa.gr