Αίτημα καταβολής α’ δόσης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 18-29 ετών

Αίτημα καταβολής α’ δόσης στο πρόγραμμα του ΟΑΕΔ 18-29 ετών

Από χθες εντάχθηκε στη δράση “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών απασχόλησης νέων ελεύθερων επαγγελματιών ηλικίας 18 έως 29 ετών με έμφαση στις γυναίκες” η δυνατότητα να υποβάλουν οι δικαιούχοι το αίτημα καταβολής για την α’ δόση.

Το αίτημα καταβολής γίνεται μέσω του ΠΣΚΕ και δεν απαιτείται η προσκόμιση παραστατικών και των αντίστοιχων εξοφλήσεών τους.