Έως 31 Οκτωβρίου αιτήσεις για υπαγωγή στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Έως 31 Οκτωβρίου αιτήσεις για υπαγωγή στο καθεστώς της συνδεδεμένης ενίσχυσης

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου έχουν περιθώριο οι μεταποιητικές που δεν συμπεριλαμβάνονται στις αρχικές Υπουργικές Αποφάσεις να καταθέσουν αίτημα συμμετοχής στο καθεστώς αυτό για τη βιομηχανική ντομάτα και το πορτοκάλι που οδηγείται προς χυμοποίηση.

Με δύο τροποποιητικές αποφάσεις δίνεται η δυνατότητα στους μεταποιητές, με την προϋπόθεση να υποβάλλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υπενθυμίζεται ότι ο προϋπολογισμός για τη συνδεδεμένη στήριξη στην βιομηχανική ντομάτα για την περίοδο 2023-2027 ανέρχεται σε 2.233.856 ευρώ ανά έτος για έκταση 4.363 εκταρίων, οπότε ο συνολικός προϋπολογισμός διαμορφώνεται στα 11.169.280 ευρώ, ενώ για  τη συνδεδεμένη του πορτοκαλιού χυμοποίησης ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 3.573.460 ευρώ ανά έτος για έκταση 8.780 εκταρίων, με τον συνολικό προϋπολογισμό στα 17.867.380 ευρώ.

Πιο αναλυτικά, οι σχετικές αποφάσεις αναφέρουν τα εξής:

Άρθρο 1- Τροποποίηση του άρθρου 11

«Για το έτος 2023 και μόνο για τις νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις που δεν συμπεριλαμβάνονται στην ανωτέρω απόφαση προκειμένου να συμμετάσχουν στο καθεστώς υποχρεούνται μέχρι τις 31 Οκτωβρίου 2023, να καταθέσουν την αίτηση έγκρισης του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσης στη Διεύθυνση Αξιοποίησης και Τεχνολογίας Τροφίμων του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, συνυποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά».

Σε κίνδυνο η ειδική βάµβακος για τους Θεσσαλούς

Όσον αφορά τις συνδεδεµένες, σοβαρό θέµα προκύπτει και για τους βαµβακοπαραγωγούς κυρίως της Θεσσαλίας, οι οποίοι κινδυνεύουν να χάσουν την ειδική ενίσχυση στο βαµβάκι, λόγω µειωµένων αποδόσεων. Με επιστολή της η ∆ιεπαγγελµατική Οργάνωση Βάµβακος ζητά τη µείωση του ελάχιστου πλαφόν στο βαµβάκι, πέραν όποιων ποσοστών ζηµιάς δώσει ο ΕΛΓΑ, κατά 30% για όλες τις Π.Ε. στις οποίες καλλιεργείται, προκειµένου να µην υπάρχει πρόβληµα στη λήψη της συνδεδεµένης ενίσχυσης βάµβακος 2023. Επιπλέον, για τις περιοχές της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας, που επλήγησαν ανεπανόρθωτα, ζητήθηκε να µην επηρεαστεί η συνδεδεµένη ενίσχυση για όσες ποσότητες βαµβακιού παραδοθούν, ανεξαρτήτως στρεµµατικής απόδοσης.