Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας του Σεπτεμβρίου

Άνοιξε η πλατφόρμα για τις αναστολές συμβάσεων εργασίας του Σεπτεμβρίου

Διαθέσιμο από σήμερα Πέμπτη 2 Σεπτεμβρίου 2021 θα είναι το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» για υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας εργαζομένων για τον μήνα Σεπτέμβριο.

Ειδικότερα, για τον μήνα Σεπτέμβριο 2021 μόνο οι επιχειρήσεις – εργοδότες οι οποίες έχουν Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους οι οποίοι είχαν προσληφθεί έως και τις 31 Μαρτίου 2021. Για τις επιχειρήσεις αυτές, σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου δεν ισχύουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.

Για το χρονικό διάστημα από 2 έως και 6 Σεπτεμβρίου  2021 θα υποβάλλονται δηλώσεις αναστολής συμβάσεων εργασίας που μπορούν να αφορούν είτε όλο τον Σεπτέμβριο, είτε μέρος αυτού. Σε κάθε περίπτωση κατά το ανωτέρω διάστημα δηλώνονται οι αναστολές που αφορούν το διάστημα από 1 έως και 6 Σεπτεμβρίου 2021.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας από 7 Σεπτεμβρίου 2021 οι επιχειρήσεις – εργοδότες θα μπορούν να προαναγγέλλουν αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων στο Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ».

Παράρτημα – Πίνακας κωδίκων δραστηριότητας

Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων.

Δικαίωμα υποβολής έχουν μόνο οι επιχειρήσεις – εργοδότες που διαθέτουν έναν από τους παρακάτω ΚΑΔ:

  • 77.39.19.03
  • 79.90.32
  • 82.30
  • 88.10.11
  • 93.29.19.05
  • 94.99.16

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του υπουργείου δεν ισχύει το όριο των 16 ωρών εργασίας  εβδομαδιαίως, ούτε το κριτήριο τζίρου.