Πειραιάς

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Στόχος της δράσης: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.000.000€ Δικαιούχοι: Μικρές και Πολύ Μικρές …

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά Διαβάστε Περισσότερα »

carlos muza hpjSkU2UYSU unsplash

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά

Στόχος της δράσης: Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά που επλήγησαν από την πανδημία COVID-19. Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 1.500,00€ και μέγιστο τα 20.000,00€. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 7.000.000€ Δικαιούχοι: Μικρές και Πολύ Μικρές …

Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στον Δήμο Πειραιά Διαβάστε Περισσότερα »