ιστορικό κέντρο Αθήνας

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Στόχος της δράσης: Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού …

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Διαβάστε Περισσότερα »

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας.

Στόχος της δράσης: Σκοπός είναι οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων να καταναλώνουν όσο το δυνατόν λιγότερη ενέργεια, να είναι φιλικές προς το περιβάλλον, να προσφέρουν την απαιτούμενη ασφάλεια και άνεση στους χρήστες, να ενσωματώνουν σύγχρονα στοιχεία λειτουργίας με αξιοποίηση της καινοτομίας, ώστε να εξασφαλίζουν βελτιωμένες εσωτερικές συνθήκες λειτουργίας, ενώ συγχρόνως να προάγουν την περιβαλλοντική αναβάθμιση του αστικού …

Athens Business Green Toolkit: Αναβάθμιση των επιχειρήσεων στο Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας. Διαβάστε Περισσότερα »