βιολογική κτηνοτροφία

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 .

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές και 11.2- Για παλιούς βιοκαλλιεργητές στα τέλη του 2021 με την αίτηση στήριξης να γίνεται με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021. Το Μέτρο 11 << Βιολογική Γεωργία>> του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός του έτους, θα περιλαμβάνει παλιούς και νέους βιοκαλλιεργητές. Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά …

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 . Διαβάστε Περισσότερα »

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 <<Βιολογική Γεωργία>>.

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 – Νέοι Βιοκαλλιεργητές και 11.2- Για παλιούς βιοκαλλιεργητές στα τέλη του 2021 με την αίτηση στήριξης να γίνεται με βάση τις δηλώσεις ΟΣΔΕ 2021. Το Μέτρο 11 << Βιολογική Γεωργία>> του ΠΑΑ που θα ανοίξει εντός του έτους, θα περιλαμβάνει παλιούς και νέους βιοκαλλιεργητές. Η αίτηση θα υποβληθεί ηλεκτρονικά …

Αναμένονται να προκηρυχθούν τα Υποµέτρα 11.1 και 11.2 του Μέτρου 11 <<Βιολογική Γεωργία>>. Διαβάστε Περισσότερα »